Dekkhotell

Avtale for dekkhotell

Dekk1 AS
T: 22 09 80 00
E: post@dekk1.no


Kunde:

Navn: Telefon:
Adresse: E-post:
Postnummer: Sted:

Bil:

Regnr.:
Bilmerke: Bilmodell:
Undertegnede har inngått en avtale med Dekk1 AS om dekkhotell for bil:


Avtalebetingelser:
  1. Hjulene som lagres på hotellet er forsikret, og Dekk1 AS har ansvar for disse så lenge avtalen løper. Kunder er selv ansvarlig for å ta vare på bolter og kapsler da disse ikke lagres av Dekk1. Bolter og kapsler må medbringes ved sesongskift.
  2. Avtalt pris oppgis pr. sesong; vår og høst. Prisen betales forskuddsvis og inkluderer sesongskift, vask, lagring, kontroll, timeinnkalling og forsikring. Eventuelle reparasjoner og annet tilleggsarbeid tilkommer. Slikt tillegg skal avtales med kunden på forhånd.
  3. Ønskes avbalansering mellom sesongene så gjøres dette for etter gjeldende priser mens dekkene ligger hos oss så de er klare til neste sesong. Dette avtales på forhånd med kunde.
  4. Ved sesongskift sendes timeinnkalling pr SMS. Dersom ikke oppsatt time kan benyttes skal Dekk1 AS varsles om dette pr telefon eller e-mail. Kunde kan også endre time på dekkhotell.dekk1.no
  5. Dekk1 bestreber seg på å overholde de oppsatte timeavtaler og dette fordrer fremmøte senest 5 min før oppsatt time. Dersom kunden kommer senere enn 10 min etter avtalt tid regnes timen som kansellert og kunden må enten bestille ny time eller stå i kø for Drop-In
  6. Dekk1 AS vil mellom hver sesong kontrollere alle dekk. Dersom disse ikke holder lovpålagte mål og av den grunn må skiftes skal dette avtales på forhånd. Dekk1 vil kontakte kunden for nærmere avtale. Dekk1 anbefaler å skifte ved henholdsvis 5 mm (vinterdekk) og 3 mm.(sommerdekk)
  7. For hjul som ikke skiftes ved normalt sesongskift og ligger over til neste sesong påløper normal pris som faktureres ved utgang av sesongen.
  8. Dekk1 fakturerer kunden fortløpende i 5 år (10 sesonger) hvis ikke hjulene er skiftet mellom hver sesong. Etter 5 år bes kunden om å hente hjulene. Ønsker kunden at hjulene skal kastes så vil Dekk1 gjøre dette mot et gebyr på 1.000,- for settet.
  9. Kunden er innforstått med at det kan oppstå forsinkelser i forbindelse med sesongskift og Dekk1 kan ikke holdes ansvarlig for dette. Til dels store forsinkelser kan oppstå ved ekstremvær, spesielt på høsten ved tidlig og overraskende snøfall.
  10. Undertegnede aksepterer og er informert om at Dekk1 vil kommunisere elektronisk over SMS og e-post med han/henne som dekkhotellkunde
DETTE DOKUMENTET GJELDER SOM KVITTERING PÅ INNLEVERTEHJUL OG OPPBEVARES SAMMEN MED BILENS VOGNKORT. KVITTERING MÅ MEDBRINGES VED AVSLUTTNING AV AVTALEN.
Dato/sted:
Signatur kunde:
Jeg bekrefter at jeg er gjort kjent med og godtar avtalevilkår for dekkhotell hos Dekk1 As.

Utviklet av VIMAR.NO