Kontrakt ATV

  Leiekontrakt

  Trondheim-utleie As

  T: 91 00 51 00

  E: post@trondheim-utleie.no


  Leietaker

  Fornavn:

  Etternavn:

  Firma:

  Org.nr.:

  Adresse:

  Postnummer:

  Sted:

  Personnr.:

  Telefon:

  E-post:

  Førerkortnr.:

  Leieobjekt

  Leieobjekt:

  Regnr.:

  Leiesum:

  Km.stand/timeteller:

  Avtale gjelder

  fra

  klokken

  til

  klokken

  Skader/merknader:

  Sted:

  Dato: Dato:

  Signatur leietaker:

  ATV
  • I leietiden og inntil ATVen er tilbake til eier, bærer leietaker alt ansvar for ATVen og bruken av den som om han selv var eier av den.

  • Leietaker plikter å sørge for det daglige tilsyn med ATVen.

  • Leier skal dekke utgifter til bensin som brukes i leietiden.

  • Leier plikter å returnere kjøretøyet i rengjort stand til avtalt tid og sted og med full drivstofftank

  • ATVen må ikke brukes:

   • av personer påvirket av alkohol eller andre berusende midler

   • til noen form for ulovlig virksomhet

   • av noen andre enn leietaker uten utleiers samtykke

   • i løp, fartsprøve eller konkurranse

   • av personer uten gyldig førerkort

  • Leietaker plikter å behandle ATVen på en aktsom og forsvarlig måte.

  • Leier er erstatningsansvarlig for all skade påført personer eller kjøretøy dersom skaden skyldes

   uaktsomhet. Uavhengig av skyld, er leieren økonomisk ansvarlig for skader påført ATVen i leieperioden, begrenset oppad til den egenandel som fremgår av leiekontrakten. Leier er i alle tilfeller økonomisk ansvarlig for alle skader som ikke dekkes av forsikringen.

  • Utleier er ikke økonomisk ansvarlig for tidstap eller annet tap som leier måtte påføres ved driftsstans av kjøretøyet. Utleier er ikke ansvarlig for tap eller skade på gjenstander som leier eller andre personer transporterer eller oppbevarer i kjøretøyet i leieperioden.

  NB! Avbestilling må skje minimum 7 dager før leiedato. Avbestillinger utført mindre enn 7 dager før leiedato belastes 10% av totalsumen i avbestillingsgebyr.

  Ved og godta disse vilkårene stiller du deg som leietaker fullt ut ansvarlig for ATVen - Alt ansvar og erstatningsplikter er leietakers ansvar.

  Ved skade på leid ATV faktureres leietaker egenandel à kr. 15 000,- inkl. MVA.

  Leietaker bekrefter at han/hun er gjort kjent med og godtar avtalevilkår ved leie hos trondheim-utleie.no. Signatur og evt. bilde av førerkort arkiveres sammen med leiekontrakten.

  Utviklet av VIMAR.NO