Kontrakt campingvogn

  Leiekontrakt

  Trondheim-utleie.no

  T: 910 05 100

  E: post@trondheim-utleie.no


  Leietaker

  Fornavn:

  Etternavn:

  Firma:

  Org.nr.:

  Adresse:

  Postnummer:

  Sted:

  Personnr.:

  Telefon:

  E-post:

  Førerkortnr.:

  Leieobjekt

  Leieobjekt:

  Regnr.:

  Leiesum:

  Km.stand/timeteller:

  Avtale gjelder

  fra

  klokken

  til

  klokken

  Skader/merknader:

  Sted:

  Dato: Dato:

  Signatur leietaker:

  Campingvogn
   Leietaker/sjåfør:
  • Leietaker må være fylt 25 år og innehaver av gyldig førerkort for kombinasjonen av bil og campingvogn hvis dette er nødvendig.

  • Uten kl. BE eller større må ikke tillatt totalvekt av bil og campingvogn overstige 3500 kg.

   Bestilling:
  • Ved bestilling bekrefter man avtalevilkårene ved og krysse av på bestillingssiden vår.

  • Depositum: kr 6000,-

  • Leiekontrakt/bestilling er bindende for begge parter ved fullført bestilling. Betaling utføres med kort ved avhenting bortsett fra depositumet som betales kontant.

  • Ut- og innlevering skjer på søndager dersom ikke annet er avtalt. Utlevering kl. 20.00 og innlevering kl. 16.00. Ved for sen tilbakelevering belastes kr 500,- for hver påbegynte time, dersom annet ikke er avtalt.

  • Vognen skal være godt rengjort inn - og utvendig, likeledes skal toalett og eventuell avfallstank være tømt. Gassforbruk avregnes.

   Leietakers ansvar:
  • Campingvognen gjennomgår en kontroll før utleie. I leieperioden har leietaker alt ansvar for at vognen fungerer og brukes forskriftsmessig og med nødvendig aktsomhet. Dersom feil oppstår må utleier omgående kontaktes.

  • Vi forutsetter en forsiktig behandling av vognen slik at turen blir vellykket.

  • Vognene er røyk og dyrefrie. Brudd på dette belastes med kr 5000,- pluss rengjøringskostnader etter regning.

  • Dersom uforutsette problemer oppstår er leietaker pliktig å ta kontakt med Trondheim-utleie så snart problemet er oppdaget for å prøve å løse det. Erstatning for evt. redusert bruk av campingvognen gis ikke for feil og mangler som rapporteres ved tilbakelevering.

  • Skader på vogn som ikke fremgår av rapport på utleveringsdag belastes leietaker dersom leietaker ikke gjør utleier oppmerksom på skaden innen 24 timer etter utleiens start, eller så snart leietaker oppdager skaden.

  • Mindre driftsforstyrrelser og forhold som leietaker selv kan (eller burde kunnet) ordne, gir ikke grunn til prisavslag. (F.eks. sikringer, skruer, feilaktig bruk, etc.)

  • Leietaker plikter og ikke benytte vognen til festival eller liknende arrangement.

   Avbestilling:
  • Ved en eventuell avbestilling betales et avbestillingsgebyr på 10% av den totale leiesummen.

  • Dersom avbestilling skjer mindre enn 15 dager før leiens start er avbestillingsgebyret 50% av den totale leiesummen, så fremt ny utleie for valgte periode ikke oppnås.

  • Ved avbestilling mindre enn 7 dager før leiens start må leien betales fullt ut, så fremt ny utleie for valgte periode ikke oppnås.

   Havari:
  • Utleier gir ikke erstatning for tapt ferie dersom det oppstår tyveri, underslag, skade eller havari o.l. på den bestilte vognen. Innbetalt depositum og leie refunderes uavkortet. Imidlertid gjør vi vårt beste for å finne en annen vogn.

  • Oppstår feil eller skade underveis som ikke skyldes leietaker, får leietaker refundert leie for det antall dager campingvognen er til reparasjon dersom forsinkelsen er mer enn et døgn. Dersom feilen beviselig skyldes leietaker gis ingen refusjon. De fleste forsikringsselskaper har ordninger med fri hjemreise ved langvarig reparasjon.

   Forsikring:
  • Leieprisen inkluderer kaskoforsikring. Ansvarsforsikringen følger bilen. Ved kaskoskade må leietaker betale egenandel på kr. 15.000.- pr. skade. Ved tyveri eller ran dekker vognens forsikring kun utstyr som tilhører vognen.

  • NB! Ved skade skal skademelding fylles ut og overleveres utleier uansett skade.

   Skader:
  • Skader som skyldes leietakers bruk av vognen som f.eks., men ikke begrenset til: Brukne håndtak, riper innvendig, tilsølte tekstiler, dekkes i sin helhet av leietaker inkl. arbeidsomkostninger og evt. tapt utleie.

  • Leieprisen:

  • Leien betales ved eller like før avhenting av vognen. Evt. depositum skal også være betalt før utleie skjer.

   Depositum:
  • Depositum er på kr. 6.000.-. Dersom campingvognen leveres tilbake til avtalt tid, rengjort og uten skade, refunderes depositum uavkortet. Evt. overforbruk av gass vil bli avregnet.

   Ekstrautstyr/ekstra tjenester:
  • Kjøkkenutstyr for 4 personer er inkl. i leien

  • Sengetøy pr. person kr. 300.- (pr uke)

  • Campingbord: kr. 50.- (pr uke)

  • Campingstol kr. 50.- (pr uke)

  • Fortelt kr 500,- (pr uke)

  • Utvendig vask kr. 500.-

  • Innvendig vask kr. 1000.-

  • Vask av kjøkkenutstyr kr. 250.-

  • Tømming av toalett kr. 1.500.-.

   Rengjøring/tømming:
  • Vognen skal leveres inn og utvendig rengjort dersom ikke annet er avtalt. Ved manglende rengjøring (ikke avtalt) belastes dobbel pris av vanlig vaskepris.

  • Ønsker du at vi tar rengjøringen/tømmingen må dette være avtalt på forhånd. NB! Normal vask.

  • Tilsølte tekstiler, unormalt søl i benker, toalett osv. vil avregnes og belastes separat.

  • Da vognen går hele tiden i sommerhalvåret er tiden til service og reparasjoner minimal. Av hensyn til de som skal ha vognen etter deg forventer vi at du tar godt vare på den og leverer den i riktig tid slik at de også kan nyte godt av en hyggelig og problemfri vogn.

  Ved og godta disse vilkår stiller leietaker seg fullt og helt ut ansvarlig for campingvognen under leie perioden.

  Leietaker bekrefter at han/hun er gjort kjent med og godtar avtalevilkår ved leie hos trondheim-utleie.no. Signatur og evt. bilde av førerkort arkiveres sammen med leiekontrakten.

  Utviklet av VIMAR.NO