Kontrakt snøscooter

  Leiekontrakt

  Trondheim-utleie.no

  T: 910 05 100

  E: post@trondheim-utleie.no


  Leietaker

  Fornavn:

  Etternavn:

  Firma:

  Org.nr.:

  Adresse:

  Postnummer:

  Sted:

  Personnr.:

  Telefon:

  E-post:

  Førerkortnr.:

  Leieobjekt

  Leieobjekt:

  Regnr.:

  Leiesum:

  Km.stand/timeteller:

  Avtale gjelder

  fra

  klokken

  til

  klokken

  Skader/merknader:

  Sted:

  Dato: Dato:

  Signatur leietaker:

  Snøscooter
  • I leietiden og inntil snøscooteren er tilbake til eier, bærer leietaker alt ansvar for snøscooteren og bruken av den som om han selv var eier av den.

  • Leietaker plikter å sørge for det daglige tilsyn med snøscooteren, oljenivå skal kontrolleres jevnlig i leieperioden, Eventuelle feil meldes utleier uten opphold.

  • Leier skal dekke utgifter til bensin og olje som brukes i leietiden.

  • Leier plikter å returnere kjøretøyet i rengjort stand til avtalt tid og sted og med full drivstofftank

  • Scooteren må ikke brukes:

   • av personer påvirket av alkohol eller andre berusende midler

   • til noen form for ulovlig virksomhet

   • av noen andre enn leietaker uten utleiers samtykke

   • i løp, fartsprøve eller konkurranse

   • av personer uten førerkort klasse S

  • Leietaker plikter å behandle snøscooteren på en aktsom og forsvarlig måte.

  • Leier er erstatningsansvarlig for all skade påført personer eller kjøretøy dersom skaden skyldes uaktsomhet. Uavhengig av skyld, er leieren økonomisk ansvarlig for skader påført snøscooteren i leieperioden, begrenset oppad til den egenandel som fremgår av leiekontrakten. Leier er i alle tilfeller økonomisk ansvarlig for alle skader som ikke dekkes av forsikringen.

  • Utleier er ikke økonomisk ansvarlig for tidstap eller annet tap som leier måtte påføres ved driftsstans av kjøretøyet. Utleier er ikke ansvarlig for tap eller skade på gjenstander som leier eller andre personer transporterer eller oppbevarer i kjøretøyet i leieperioden.

  Vi gjør oppmerksom på at endring av snøscooter type kan forekomme. Dersom endringen ikke er fra 800ccm til 600ccm vil ikke dette være krediteringsgrunnlag eller gi prisreduksjon.

  NB! Avbestilling må skje minimum 7 dager før leiedato. Avbestillinger utført mindre enn 7 dager før leiedato belastes 10% av totalsumen i avbestillingsgebyr.

  Ved og godta disse vilkårene stiller du deg som leietaker fullt ut ansvarlig for snøscooteren - Alt ansvar og erstatningsplikter er leietakers ansvar.

  Ved skade på leid snøscooter faktureres leietaker egenandel à kr. 15 000,- inkl. MVA.

  Leietaker bekrefter at han/hun er gjort kjent med og godtar avtalevilkår ved leie hos trondheim-utleie.no. Signatur og evt. bilde av førerkort arkiveres sammen med leiekontrakten.

  Utviklet av VIMAR.NO