Kontrakt tilhenger

Leiekontrakt

Trondheim-utleie.no

T: 910 05 100

E: post@trondheim-utleie.no


Leietaker

Fornavn: Etternavn:
Firma: Org.nr.:
Adresse:
Postnummer: Sted:
Personnr.: Telefon:
E-post: Førerkortnr.:

Leieobjekt

Leieobjekt: Regnr.:
Avtale gjelder
fra klokken
til klokken
Skader/merknader:
Sted: Dato: Dato:
Signatur leietaker:
Tilhenger
 • Hengeren skal besiktes av utleier og leietaker før overtagelse. Eventuelle skader skal skrives som en merknad i leiekontrakten.
 • Sjåfør må ha gyldig førerkort for kjøring med tilhenger
 • Sjåføren eller person over 18 år må underskrive leiekontrakt
 • Hengeren skal plasseres/leveres der den ble hentet.
 • Hengeren skal rengjøres ved tilbakelevering. Dvs. tom og helt ren. Hvis dette ikke overholdes blir det fakturert et straffegebyr på kr. 500,- inkl mva. til leietaker.
 • Henger skal besiktes av utleier ved tilbakelevering.
 • Ved mangel eller skade skal dette meldes øyeblikkelig til utleier. Skader påført under leieperioden vil bli fakturert til leietaker.
 • Egenandel på forsikring ved skade er 7500 inkl mva.
 • Leietaker står ansvarlig for alle kostnader vi skulle bli påført grunnet leietakers bruk av hengeren fra det offentlige eller andre.
 • Sjåfør er ansvarlig for at det kjøres i samsvar med vegtrafikkloven.
 • Ved tyveri er leietaker fullt ansvarlig og må erstatte tilhengeren. Egenandel ved tyveri er 15000,- inkl mva.
Leietaker bekrefter at han/hun er gjort kjent med og godtar avtalevilkår ved leie hos trondheim-utleie.no. Signatur og evt. bilde av førerkort arkiveres sammen med leiekontrakten.

Utviklet av VIMAR.NO