Kontrakt tilhenger

  Leiekontrakt

  Trondheim-utleie.no

  T: 910 05 100

  E: post@trondheim-utleie.no


  Leietaker

  Fornavn:

  Etternavn:

  Firma:

  Org.nr.:

  Adresse:

  Postnummer:

  Sted:

  Personnr.:

  Telefon:

  E-post:

  Førerkortnr.:

  Leieobjekt

  Leieobjekt:

  Regnr.:

  Avtale gjelder

  fra

  klokken

  til

  klokken

  Skader/merknader:

  Sted:

  Dato: Dato:

  Signatur leietaker:

  Tilhenger
  • Hengeren skal besiktes av utleier og leietaker før overtagelse. Eventuelle skader skal skrives som en merknad i leiekontrakten.

  • Sjåfør må ha gyldig førerkort for kjøring med tilhenger

  • Sjåføren eller person over 18 år må underskrive leiekontrakt

  • Hengeren skal plasseres/leveres der den ble hentet.

  • Hengeren skal rengjøres ved tilbakelevering. Dvs. tom og helt ren. Hvis dette ikke overholdes blir det fakturert et straffegebyr på kr. 500,- inkl mva. til leietaker.

  • Henger skal besiktes av utleier ved tilbakelevering.

  • Ved mangel eller skade skal dette meldes øyeblikkelig til utleier. Skader påført under leieperioden vil bli fakturert til leietaker.

  • Egenandel på forsikring ved skade er 7500 inkl mva.

  • Leietaker står ansvarlig for alle kostnader vi skulle bli påført grunnet leietakers bruk av hengeren fra det offentlige eller andre.

  • Sjåfør er ansvarlig for at det kjøres i samsvar med vegtrafikkloven.

  • Ved tyveri er leietaker fullt ansvarlig og må erstatte tilhengeren. Egenandel ved tyveri er 15000,- inkl mva.

  Leietaker bekrefter at han/hun er gjort kjent med og godtar avtalevilkår ved leie hos trondheim-utleie.no. Signatur og evt. bilde av førerkort arkiveres sammen med leiekontrakten.

  Utviklet av VIMAR.NO