Kontrakt tilhenger

  Leiekontrakt

  Trondheim-utleie.no

  T: 910 05 100

  E: post@trondheim-utleie.no


  Leietaker

  Fornavn: Etternavn:
  Firma: Org.nr.:
  Adresse:
  Postnummer: Sted:
  Personnr.: Telefon:
  E-post: Førerkortnr.:

  Leieobjekt

  Leieobjekt: Regnr.:
  Avtale gjelder
  fra klokken
  til klokken
  Skader/merknader:
  Sted: Dato: Dato:
  Signatur leietaker:
  Tilhenger
  • Hengeren skal besiktes av utleier og leietaker før overtagelse. Eventuelle skader skal skrives som en merknad i leiekontrakten.
  • Sjåfør må ha gyldig førerkort for kjøring med tilhenger
  • Sjåføren eller person over 18 år må underskrive leiekontrakt
  • Hengeren skal plasseres/leveres der den ble hentet.
  • Hengeren skal rengjøres ved tilbakelevering. Dvs. tom og helt ren. Hvis dette ikke overholdes blir det fakturert et straffegebyr på kr. 500,- inkl mva. til leietaker.
  • Henger skal besiktes av utleier ved tilbakelevering.
  • Ved mangel eller skade skal dette meldes øyeblikkelig til utleier. Skader påført under leieperioden vil bli fakturert til leietaker.
  • Egenandel på forsikring ved skade er 7500 inkl mva.
  • Leietaker står ansvarlig for alle kostnader vi skulle bli påført grunnet leietakers bruk av hengeren fra det offentlige eller andre.
  • Sjåfør er ansvarlig for at det kjøres i samsvar med vegtrafikkloven.
  • Ved tyveri er leietaker fullt ansvarlig og må erstatte tilhengeren. Egenandel ved tyveri er 15000,- inkl mva.
  Leietaker bekrefter at han/hun er gjort kjent med og godtar avtalevilkår ved leie hos trondheim-utleie.no. Signatur og evt. bilde av førerkort arkiveres sammen med leiekontrakten.

  Utviklet av VIMAR.NO