Kontrakt vannscooter

  Leiekontrakt

  Trondheim-utleie.no

  T: 910 05 100

  E: post@trondheim-utleie.no


  Leietaker

  Fornavn:

  Etternavn:

  Firma:

  Org.nr.:

  Adresse:

  Postnummer:

  Sted:

  Personnr.:

  Telefon:

  E-post:

  Førerkortnr.:

  Leieobjekt

  Leieobjekt:

  Regnr.:

  Leiesum:

  Km.stand/timeteller:

  Avtale gjelder

  fra

  klokken

  til

  klokken

  Skader/merknader:

  Sted:

  Dato: Dato:

  Signatur leietaker:

  Vannscooter
  1. I leietiden og inntil vannscooteren er tilbake til eier, bærer leietaker alt ansvar for scooteren og bruken av den som om han selv var eier av den.

  2. Leietaker plikter å sørge for det daglige tilsyn med vannscooteren.

  3. Leier skal dekke utgifter til bensin som brukes i leietiden.

  4. Leier plikter å returnere kjøretøyet i rengjort stand til avtalt tid og sted og med full drivstofftank

  5. Scooteren må ikke brukes:

   • av personer påvirket av alkohol eller andre berusende midler

   • til noen form for ulovlig virksomhet

   • av noen andre enn leietaker uten utleiers samtykke

   • i løp, fartsprøve eller konkurranse

   • av personer uten båtførerbevis

  6. Leietaker plikter å behandle scooteren på en aktsom og forsvarlig måte.

  7. Leier er erstatningsansvarlig for all skade påført personer eller kjøretøy dersom skaden skyldes

   uaktsomhet. Uavhengig av skyld, er leieren økonomisk ansvarlig for skader påført scooteren i leieperioden, begrenset oppad til den egenandel som fremgår av leiekontrakten. Leier er i alle tilfeller økonomisk ansvarlig for alle skader som ikke dekkes av forsikringen.

  8. Utleier er ikke økonomisk ansvarlig for tidstap eller annet tap som leier måtte påføres ved

   driftsstans av kjøretøyet. Utleier er ikke ansvarlig for tap eller skade på gjenstander som leier eller

   andre personer transporterer eller oppbevarer i kjøretøyet i leieperioden.

  9. Leietaker plikter og påse at det ikke er for lite vann slik at sand, tang, tare osv. kommer opp fra bunn og inn i propell og jethuset.

  10. Ved grunnstøting eller påkjøresel av flytende gjenstander og/eller påkjørsel av annet fartøy dobbles egenandelen.

  NB! Avbestilling må skje minimum 7 dager før leiedato. Avbestillinger utført mindre enn 7 dager før leiedato belastes 10% av totalsumen i avbestillingsgebyr.

  Ved og godta disse vilkårene stiller du deg som leietaker fullt ut ansvarlig for vannscooteren - Alt ansvar og erstatningsplikter er leietakers ansvar.

  Ved skade på leid vannscooter faktureres leietaker egenandel à kr. 15 000,- inkl. MVA.

  Leietaker bekrefter at han/hun er gjort kjent med og godtar avtalevilkår ved leie hos trondheim-utleie.no. Signatur og evt. bilde av førerkort arkiveres sammen med leiekontrakten.

  Utviklet av VIMAR.NO